Piaskowiec kamień murowy kopalnia kamienia

Opublikowano Umieszczono w kategoriach: Budownictwo
piaskowiec


Prawo Geologiczne i Górnicze to zbiór praw i obowiązków , które obowiązują dla prowadzenia ruchu  kopalń prowadzących wydobycie i eksploatacje kopalin. Prawo to dotyczy takich kopalin jak gaz ziemny, ropa naftowa jak i zwykły piach . To jedno prawo donosi się do tak szerokiego wachlarzu surowców mineralnych. Każda kopalnia kamienia naturalnego taka jak choćby kopalnia piaskowca , także musi działać na podstawie wyżej wymienionego prawa. W tym zbiorze praw zawarte są także wytyczne do prac i obowiązków jakie ma kopalnia kamienia i inny zakład górniczy , który już zakończył wydobycie surowców mineralnych a ma obowiązek rekultywacji takiego zakładu górniczego. Rekultywacja to sposób zagospodarowania nieczynnego już wyrobiska w sposób najbardziej ekonomiczny i możliwy do wykonania w danych warunkach. Dla przykładu stara kopalnia kamienia ogrodowego po zakończonej eksploatacji może być przerobiona na zbiornik wodny lub ba strzelnice. W niektórych przypadkach sposób rekultywacji polega na wyprofilowaniu zboczy wyrobiska i na tych płaszczyznach wykonuje się zalesienie. W zakładach górniczych , które produkowały kamień murowy z surowca mineralnego jakim jest piaskowiec po zakończeniu wydobycia takie kopalnie przeznaczono na strzelnice sportowe. W ostatnim czasie wyrobiska odkrywkowe , które już zakończyły prowadzenie wydobycia znajdujących się tak kopalin były przeznaczane na składowiska odpadów. Taki sposób zagospodarowania nieczynnego kamieniołomu nie do końca jest dobrym sposobem jego rekultywacji. Związane jest to z przedostawaniem się nieczystości do wód gruntowych i zbiorników wody pitnej. Nie zawsze można dokładnie wykonać uszczelnienia przy składowaniu odpadów poprzemysłowych lub innych , które to nie są neutralne dla środowiska i naszego zdrowia. Każda kopalnia kamienia dekoracyjnego po zakończeniu ruchu zakładu górniczego powinna jak najlepiej wykonać rekultywację by służyła okolicznym mieszkańcom jak i być neutralna dla środowiska.